Presentation av nomineringsgrupperna

Efter mässan ges möjlighet att ta del av information från nomineringsgrupper som kandiderar i kyrkovalet 2021