Samtal om nåd vid utställningen på Väggen

Samtalet förs mellan konstnären Sofie Arfwidson och domkyrkokaplan Lena Sjöstrand