Sånger i advent

Plats: Domkyrkan, mittskeppet
Präst: Josefin Gustafsson Andersson