Sodalitium Majus Lundense

Höstens informationsträffar:
Sodalitium Majus Lundense
– Det större lundensiska brödraskapet. En unik stiftelse med rötter i
medeltiden.