Stillhet- utställning på Väggen

Foto från Ötra kyrkogården
Alf Håkansson