Stillhet- utställning på Väggen

Fotot från Östra kyrkogården
Alf Håkansson