Stödkonsert för flyktingar

All we need is love
Konsert med Vokalgruppen Andetag
Svart på Vitt
Ekoo

Ingen entréavgift
Kollekt till stöd för flyktingar i Europa genom Svenska kyrkans internationella arbete.