Taizébön

Plats: Domkyrkan, mittskeppet
Präst: Lisa Vinsander
Diakon: Maria Leijman
Vokalgruppen Andetag