Teckenspråkig gudstjänst

Plats: Domkyrkan, mittskeppet
Präst: Beata Sandell
Aftonandakt på teckenspråk och svenska med inslag av pantomim med poeten Marcus William