Temavisning Krafts kyrkogård

Ansvarig: Madeleine Larsson
Kraftstorg/ Kraftskyrkogård
Domkyrkan tar egentligen inte slut vid absiden utan fortsätter österut ut på Kraftstorg. Hur såg det ut här innan det blev ett torg? Välkommen på sommarens temavisning. Samling vid absiden. Max 20 personer. Inga förbokningar.