Timglas,dödskallar och små tjocka änglar

Visning av domkyrkans latinska epitafier, gravstenar och minnestavlor