Tornmusik med mässingssextetten CC 6

Efteråt serveras kyrkfrukost till självkostnadspris i Domkyrkoforum