Utställning med Petra Bindels Fotografier från Brunnshög

Ansvarig: Lena Sjöstrand
Konstkurator Jes Fernie och domkyrkokaplan Lena Sjöstrand samtalar vid bilderna om Domkyrkans projekt på Brunnshögsområdet kl 19.00
i Domkyrkoforum