Utställning öppnar

Färghändelser i kryptan
Måleri och andlighet, Violet Tengberg
Medverkande: Margareta Alin, Jan Mark samt Lena Sjöstrand