Vad döljer sig under kryptans golv?

Ansvarig: Lena Sjöstrand
Programkväll vid en utgrävning.
Medverkande: Gertie Ericson, arkeolog på Kulturen.