Vandring – att följa en stjärna

Plats: Liberiet
Ansvarig: Magnus Malmgren
Vandringen inleds med sändning innan högmässan i Domkyrkan kl 11 och avslutas med gudstjänst kl. 16 i Stångby kyrka.