Varför hör vi så gärna berättelser?

Ansvarig: Veronica Helm Andréasson
Eva Haettner Aurelius, professor i litteraturvetenskap
Erik Aurelius, biskop em
samarr. med Förbundet Kristen humanism