Vårkonsert ”Oratorium”

Ansvarig: Stefan Ekblad
Musik av J.S. Bach samt vårsånger
Sopran: Linnea Bergstam
Flöjt: Mikael Ekholm
Lunds Gosskör, dirigent Stina Wennberg
Cantores Cathedrales, dirigent Olof Elvstam
Katedralkören, dirigent Stefan Ekblad

Fritt inträde