Vernissage: Genesis

Ansvarig: Lena Sjöstrand
Måleri av Erla S. Haraldsdottir
Utställningen öppnar kl 10.30 i närvaro av konstnären och domkyrkokaplan Lena Sjöstrand