Vi sjunger för hela världen

Präst: Veronica Helm Andréasson
Musiker: Stefan Ekblad
Mikaelskören under ledning av Stefan Ekblad
Förändring och utveckling i Sydsudan, från stiftets Lui-nätverk Madeleine Anderberg
Kollekt tas upp till Svenska kyrkans internationella arbete – Fasteinsamlingen