Vi sjunger in advent

Präst: Josefin Gustafsson Andersson
Musiker: Susannah Carlsson
Aspirantkören till Lunds domkyrkas gosskör