Vilken plats har den samtida kyrkomusiken i det sekulära kulturlivet?

Panelsamtal i samband med Föreningen svenska tonsättares 100-årsjubileum
Medverkande:
Martin Jonsson (ordf. FST), moderator
Domprost Bo Sandahl
Domkyrkokaplan Lena Sjöstrand
Musikprofessor Mattias Lundberg
Professor Karin Johansson
samt projektgruppen tonsättarna Ulrika Emanuelsson, Daniel Hjort, Stefan Klaverdal, Maria Löfberg, Kjell Perder, Johan-Magnus Sjöberg, Nils Tykesson samt Thomas Åberg,