Visning av det astronomiska uret

Kl 12.00 spelar det astronomiska uret