Visning av Domkyrkomuseet och Skrudkammaren

Ansvarig: Anita Larsson
Samling vid Domkyrkans södra port. Ingen föranmälan.