Visning av Skrudkammaren

Ansvarig: Anita Larsson
Samling vid Domkyrkans södra port.
Visningen är kostnadsfri