Barn och familj

Barn ska alltid känna sig välkomna och sedda i Domkyrkans gudstjänster.

I kyrkan finns en barnhörna där barnen både under högmässan och efteråt kan rita och fundera kring söndagens texter och tema.

Söndagar klockan 17 är det söndagsskola i Domkyrkans engelskspråkiga gudstjänst. Varje lov har vi spännande aktiviteter för barn.

 

Engelsk söndagsskola

I den engelskspråkiga gudstjänsten klockan 17 varje söndag finns nu en söndagsskoleverksamhet för barn

Öppen visning av Domkyrkans påsklandskap

Den 1 april 2015 kl 11.15 blir det en öppen visning av påsklandskapet i Lunds domkyrka.