Barn och familj

Barn ska alltid känna sig välkomna och sedda i Domkyrkans gudstjänster.

I kyrkan finns en barnhörna där barnen både under högmässan och efteråt kan rita och fundera kring söndagens texter och tema.

Varje lov har vi spännande aktiviteter för barn. Kika in i vårt kalendarium för mer information!

För mer information, kontakta församlingspedagog Maria Johnsson, maria.johnsson@svenskakyrkan.se