Barn och familj

Barn ska alltid känna sig välkomna och sedda i Domkyrkans gudstjänster.

I kyrkan finns en barnhörna där barnen både under högmässan och efteråt kan rita och fundera kring söndagens texter och tema.

Varje lov har vi spännande aktiviteter för barn.