Engelsk söndagsskola

I den engelskspråkiga gudstjänsten klockan 17 varje söndag finns nu en söndagsskoleverksamhet för barn.

Målet är att även barn som kommer till denna gudstjänst skall känna sig sedda och väl mottagna. När de vuxna lyssnar på predikan får barnen möjlighet att bearbeta dagens bibeltexter och tema tillsammans med några frivilliga ledare från församlingen. Barnen håller då till i barnhörnan, medan den engelska gudstjänsten hålls i dopkapellet. Vid kaffet efteråt har barnen sitt eget bord med tillgång till leksaker och pyssel. Syftet med det hela är att ge fler barnfamiljer möjlighet att delta i gudstjänsten.

Vill du veta mer, kontakta Jan Kjellström, präst i Domkyrkoförsamlingen och ansvarig för det engelskspråkiga gudstjänstarbetet, 046 35 87 35, jan.kjellstrom@svenskakyrkan.se