Ledarutbildning

I De 24 äventyren, Lunds domkyrkoförsamlings konfirmandarbete finns närmare 80 frivilliga ledare. Varje år ges en ledarutbildning där de får fördjupa sina kunskaper.

Frivilliga medarbetare är nödvändiga för att vi ska kunna ha det kvalitativa konfirmandarbete som vi eftersträvar i Lunds domkyrkoförsamling. Alla som har konfirmerats i Domkyrkoförsamlingen erbjuds möjligheten att bli konfirmandledare. För att rusta dessa ungdomar inför sin ledaruppgift genomför församlingen en ledarutbildning varje år som omfattar ämnen som t.ex. samtalsmetodik, planering av pass, hur man hanterar förtroenden, andakts- och lekmetodik.

Kontakta församlingspedagog Maria Johnsson för mer information: maria.johnsson@svenskakyrkan.se, 046-71 87 34