Allmän visning av Domkyrkan

Upptäck Lunds domkyrka tillsammans med en guide.

Att bli visad och kunna fråga om det du ser, gör besöket i Domkyrkan ännu bättre. Vi anpassar visningen efter gruppens behov, ålder och förutsättningar. Kanske har har ni också önskemål om att guiden betonar ett speciellt område som exempelvis medeltiden, Lunds historia, symboler i kyrkorummet eller kristen tro och tradition? Domkyrkans berättelser som legenden om Sankt Laurentius och sagan om jätten Finn finns såklart med.

Ålder: Alla åldrar
Omfattning: Programmet tar 45 minuter
Tid: Under hela året

Bokning och information
Melissa Isla Venegas, 046 71 88 78
melissa.islavenegas@svenskakyrkan.se

Innehåll Fokusfrågor Ämneskoppling
Katedralen och Lund Hur kommer det sig att Lund har en domkyrka?

Hur stort var ärkebiskopssätet?

Vilka var Lunds invånare?

 

Historia

Religion

Geografi

Domkyrkans väggar Hur har domkyrkans förändrats?

Har man använt domkyrkan på olika sätt?

Hur har man samarbetat med LU?

 

Historia

Religion

Bild och form/grafisk design

Koret Hur gamla är korstolarna?

Vem använde dem?

Vad är en lektoriemur?

Vad säger mosaiken oss?

Historia

Religion

C.G Brunius/
H. Zettervall
Hur renoverar man en katedral?

Vad restaurerades i och på Domkyrkan under 1800-talet?

Vilka är Lundapågarna?

Historia

Teknik

Kryptan Vad fyller kryptan för funktion?

Hur arbetade stenhuggarna?

Hur många brunnar har det funnit på platsen?

Vilka fick begravas i domkyrkan?

Vem är jätten Finn?

Matematik

Teknik

Fysik

 

Exteriört Vad är en strävbåge?

Varför är den inte kvar?

Hur kommer det sig att stenen har en annan färg utanpå än inne i?

Hur har Lundagård förändrats?

Varför behövs Domkyrkoforum?

Historia

Religion

Fysik

Horologium Mirabile Lundense Hur ser du tiden i det astornomiska uret?

Hur såg världsuppfattningen ut under 1400-talet?

Var hittar vi idag?

Vilken veckodag fyller du 25?

 

Historia

Teknik

Filosofi