Domkyrkan berättar om kristen tro

Rundvandring, symboler och frågestund.

Koppling till läroplanen, Ur Gy2011
Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen. Genom undervisningen ska eleverna bli uppmärksamma på hur människor inom olika religiösa traditioner lever med, och uttrycker, sin religion och tro på olika sätt.

 

I en vandring runt i Domkyrkan möter eleverna grunderna i kristen tro.Vad är predikstol, altare, dopkälla, altartavla, bröd och vin? Hur används de? Vad är deras betydelse? Symbolerna är många och alla är de förknippade med den kristna tron.

Efter rundvandringen inne i Domkyrkan, blir det frågestund med en av församlingens präster inne i Domkyrkoforum. Visningen anpassas efter elevernas ålder.

Ålder Alla åldrar
Omfattning Programmet tar 60 minuter
Tid Under hela året

 

Domkyrkan berättar om kristen tro

Bokning och information
Anita Larsson, 046 71 88 77
anita.larsson2@svenskakyrkan.se