Drottning Filippa dyker upp i visningen om medeltiden

Den mörka medeltiden

Regnigt, ruggigt, lerigt, brunt och blött – så visas medeltiden ofta upp i filmer, böcker och dataspel. Men stämmer det verkligen att medeltiden var en mörk och dyster period?

För mer än 600 år sedan kröntes den engelska prinsessan Filippa, i Lund, till unionsdrottning över Danmark, Sverige och Norge och med hennes hjälp ger vi eleverna möjlighet att utforska medeltidens kultur, maktens betydelse och religionens roll.

Genom en dialog med en pedagog och Drottning Filippa får eleverna en möjlighet att diskutera inte bara sin syn på medeltiden, utan även sin samtid.

Visningen har tagits fram i ett samarbete mellan Lunds domkyrka och Historiska museet i Lund.

  • Ålder: åk 4-6
  • Omfattning: Programmet tar 45 minuter

KOPPLING TILL LÄROPLANEN
Historia- Syfte
Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig en historisk referensram och en fördjupad förståelse för nutiden. De ska också få möjlighet att utveckla en kronologisk överblick över hur kvinnor och män genom tiderna har skapat och förändrat samhällen och kulturer.
Ur LGR 11

Innehåll Fokusfrågor Ämneskoppling
Medeltiden När var medeltiden?

Vad hade man för tro?

Hur ser medeltiden ut i spel och film?

 

Historia

Religion

Samhällskunskap

Kryptan Vem var drottning Filippa och vad gjorde hon i Lund?

Vad är en ikon?

Vad symboliserar den guldiga färgen?

Historia

Religion

Bild

Högkoret Vem/vilka fick var i högkoret?

Hur fick man fram röd färg?

Hur fick man fram blå färg?

Vad symboliserade den gröna färgen?

Historia

Religion

Bild

Mittskeppet Fick alla bära vilken färg de vill på kläderna?

Vad symboliserade den vita färgen?

Vad fick drottning Filippa bestämma över?

Historia

Religion

Det astronomiska uret Vilken betydelse hade Skåne och Öresund?

Vad menas med Kalmarunionen?

Varför har vi tyska låneord?

Vad är en sössling?

Historia

Religion

Geografi

Moderna språk

2000-talet Vilken betydelse har färgerna rosa och ljusblått i olika sammanhang och tider?

När bär man vitt idag och vad kan det ha för betydelse?

 

Samhällskunskap

Bild

 

Bokning och information
Melissa Isla Venegas, 046 71 88 78
melissa.islavenegas@svenskakyrkan.se