Halloween & Alla helgons dag

Barnen vill klä ut sig, vuxna tända ljus.

Liv och död är utmanande och känsliga ämnen. Det här skolprogrammet handlar om allhelgonahelgen, halloween och om liv och död. Eleverna får en bakgrund till allhelgonahelgens tradition och till Halloween. Vi pratar vidare om döden. En begravningsentreprenör finns med och berättar om sitt jobb.

Med hjälp av musik funderar vi tillsammans: Vad händer när en människa dör? Är allt slut då? Hur tänker du? Hur tänker den kristna kyrkan? Vi avslutar med att alla får gå in i Domkyrkan och tända ljus för någon de tänker speciellt på.

Ålder åk 4-6
Omfattning Programmet tar cirka 90 minuter

KOPPLING TILL LÄROPLANEN
Religionskunskap – Syfte
Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunska­per om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen. Genom undervisningen ska eleverna bli uppmärksamma på hur människor inom olika religiösa traditioner lever med, och uttrycker, sin religion och tro på olika sätt.
Ur LGR 11

Bokning och information
Anita Larsson, 046 71 88 77
anita.larsson2@svenskakyrkan.se