Kyrksafari bland djur och jättar

Finns det vilda djur i Lunds domkyrka? Följ med på en upptäcktsfärd bland målningar, skulpturer och ristningar.

Vi upptäcker tillsammans en del av de djur som finns avbildade och pratar om hur de hamnat där. Vi avslutar med att berätta sagan om jätten Finn.

Ålder Förskola
Omfattning Programmet tar cirka 40 minuter
När Under hela året

KOPPLING TILL LÄROPLANEN
Utveckling och lärande – mål
Förskolan ska sträva efter att varje barn:

  •  känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,
  • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.

Ur Lpfö 98

Bokning och information
Melissa Isla Venegas, 046 71 88 78
melissa.islavenegas@svenskakyrkan.se