Sagan om Jätten Finn

Välkommen till en spännande sagostund i kryptan.

Vi samlas vid Jätten Finn. Sedan får ni lyssna till berättelsen om jätten som sägs ha byggt Lunds domkyrka. Hur gick det till?

Ålder Förskola
Omfattning Programmet tar cirka 20 minuter
När Under hela året

KOPPLING TILL LÄROPLANEN
Utveckling och lärande – mål
Förskolan ska sträva efter att varje barn:

  •  utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.

Ur Lpfö 98