Allmänna program

Här hittar du allmänna program för gymnasieelever.

Medeltiden

Domkyrkans roll i ett nationellt och internationellt sammanhang under medeltiden. Vi berättar om hur såg kyrkan ut vid denna tid och om det dagliga livet i katedralen.

Tid och rum

Utifrån det medeltida uret talar vi om den medeltida världsbilden och hur detta avspeglar sig i kyrkorummet.

Så byggdes katedralen

Om byggmästare, stenhuggare och arkitekter vars arbete satt sin prägel på katedralens utseende.

Domkyrkans hemliga språk

Domkyrkan är fylld av symboler med olika betydelser och ursprung.

Allmänn visning av Domkyrkan

Upptäck Lunds domkyrka tillsammans med en guide.

Gymnasieprästen

Gymnasieprästen besöker klassrummet eller ger en rundtur i Lunds domkyrka