Gymnasiepräst

Jonas är den av Lunds domkyrkoförsamlings präster som har ett särskilt ansvar att vara kyrkans resursperson på Lunds centrala gymnasieskolor.

För kyrkans kontakter med gymnasieskolorna i centrala Lund har prästen Jonas Persson ett särskilt ansvar. Det handlar om att vara en resurs i form av till exempel  klassbesök, samtal, hjälp med skolarbeten och krisgruppsmedverkan.

Behöver du någon att prata med? Som präst har Jonas absolut tystnadsplikt och det du säger till henne stannar mellan er.

Gymnasieprästen besöker klassrummet
Jonas kommer gärna till din klass för ett öppet samtal kring teman som kristen tro, död, sorg och evighet, etik, retorik… Har du någon annan idé, kontakta gärna Jonas. Ni är även välkomna med er klass till Domkyrkoforum.

Rundtur i Domkyrkan med gymnasieprästen
Tillsammans vandrar vi genom Lunds domkyrka och funderar och samtalar kring kristen tro utifrån rummet.

Mejla Jonas eller ring: 046-718745 (fr.o.m 7 oktober) 072-5934737