Geometri i katedralen – för gymnasiesärskolan

En visning bland cirklar, kuber och trianglar.

Än idag står Lunds domkyrka som ett synligt bevis för att medeltidens hantverkare var mästare på praktisk geometri och stenhuggarna behärskade kunskapen att kunna få fram cirklar, kvadrater och trianglar. Men hantverkarna byggde också med upprepade mönster och skapade symmetri i byggnaden.

Välkommen till en visning som kombinerar historia och geometri och där vi tillsammans möter matematik i praktiken.


Ålder
Gymnasiet
Omfattning: programmet tar ca 45 minuter

Tid: Under hela året.

Koppling till läroplanen, Ur GYS13

Utbildningen ska utformas så att den främjar social gemenskap och utvecklar elevernas förmåga att självständigt och tillsammans med andra tillägna sig, fördjupa och tillämpa kunskaper. Gymnasiesärskolan ska ha en stor flexibilitet för att eleverna utifrån sina förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.

Innehåll Fokusfrågor Ämneskoppling
Geometriska figurer 2D Vad är: cirkel, oval, triangel, kvadrat, rektangel, romb? Matematik
Geometriska figurer 3D Vad är: kub, rätblock, klot, pyramid, kon, cylinder? Matematik
Trämodellen över Domkyrkan Vilka geometriska former ser du på utsidan av Domkyrkan?

Varför finns formerna där?

Matematik

Historia

Domkyrkan Vilka geometriska former ser du på insidan?

Varför finns formerna där?

Hur ritades domkyrkan ut på marken?

Matematik

Historia

Upprepade mönster Vilka geometriska figurer ser du i mönstret?

Hur har det skapats?

Vad är symmetri?

Gör ett eget mönster av geometriska figurer.

Matematik