Så byggdes katedralen

Vi tror ibland att det mångkulturella samhället är något nytt. Men så var det redan på 1000-talet.

Precis där Domkyrkoforum ligger idag, fanns det då en gigantisk byggnadshytta. Arkitekter, stenhuggare och murare arbetade för något större än dem själva – katedralen! De kom från Tyskland, Frankrike, Italien och England och de fick inte se resultatet av sitt slit under sin egen livstid. Hundratals personer arbetade tillsammans runt Lunds domkyrka. Stenen fraktades från stenbrott i Höör. Du kan fortfarande se stenhuggarmärken på flera ställen i Domkyrkan. Att bygga i sten var exklusivt och endast för kungar. En katedral kom till på kungligt och kyrkligt initiativ, men krävde arbete av tusentals. Vi har namn på ett par av dem; arkitekterna Donatus och Regnerus från 1100-talet.

Välkommen till en visning om byggmästare, stenhuggare och arkitekter. Vi pratar om teknik, design och stadsbild.

Ålder Gymnasiet
Omfattning Programmet tar cirka 45 minuter
Tid Under hela året

Bokning och information
Kontakta Melissa Isla Venegas, som är domkyrkoguide, 046 71 88 78,  melissa.islavenegas@svenskakyrkan.se.

Innehåll Fokusfrågor Ämneskoppling
Katedralen Varför bygger man en domkyrka i Lund?

Vilken betydelse har den för platsen?

Vilken betydelse har den för Skandinavien?

 

Historia

Religion

Sten och stenhuggare Var kom stenhuggarna ifrån?

Hur fungerade en byggnadshytta?

Vilka var de olika yrkesgrupperna som arbetade tillsammans?

 

Teknik

Historia

Arkitektur Att kunna bygga en katedral.

Sten och trä för att kunna bygga.

Vilka är de olika byggnadsstilarna för de olika tidsperioderna?

 

Teknik

Matematik

Fysik

Valv Hur slår man ett valv?

Hur verkar kraften i ett valv?

Vad gör att Domkyrkans väggar inte rasar?

 

Teknik

Fysik

Koret/absiden Vad betyder de?

Varför pekar de mot öst?

Vad betyder mosaiken?

 

Historia

Religion

 

Kryptan Vad är den matematiskan modulen?

Hur är Domkyrkans murar byggda?

Varför bygger man en krypta?

Vad fyller brunnen för funktion?

 

Religion

Historia

Teknik

Jätten Finn Varför är han liten?

Varför håller han i kolonnen?

Vem var Simson?

Vem var Sven Tveskägg?

 

Religion

Historia