Studentprästerna i Lund

Studentprästerna är till för dig som är student eller anställd vid Lunds universitet och SLU-Alnarp. Oavsett tro eller livsåskådning är du välkommen.

Här hittar du allt som rör studentprästerna i Lund.

Kontakt
Telefon: 046-71 87 35
mail: studentprasterna.lund@svenskakyrkan.se
eller någon av oss direkt.

 

Lunds Domkyrka på Instagram

  • Årets påsknattsmässa avslutas under klar stjärnhimmel och med glada rop. Kristus är uppstånden! Glad påsk!
  • Ännu en liten tid är graven stilla... men snart bryter ljuset fram. Snart stiger solen strålande i sång om kärlekens och livets seger över passivitet och död. Snart kan vi ropa; Ja han är sannerligen uppstånden! #påsk #svenskakyrkan #påsknatt #uppståndelse
  • Min Gud, min Gud varför har du övergivit mig? Idag ber vi för de som drabbats av ensamhet eller övergivenhet. Gud du som delat vår vilsenhet och förstår vår hemlöshet vaka med oss och vandra vid vår sida. Amen
  • Det närmar sig. Välkommen att fira Skärtorsdagsmässa i Lunds domkyrka 18.30. Därefter är domkyrkan öppen för tyst bön. Sankt Thomas katolska församling firar mässa i domkyrkan 15.30. Gud, du som gav oss nattvarden som en kärlekens måltid till åminnelse av din sons offer, låt oss finna liv och kraft i detta mysterium så att vi kan fördjupa vårt förbund med dig och vår gemenskap och tjänst för varandra. Amen #skärtorsdag #svenskakyrkan #lund