Program vårterminen 2018

Studentprästerna finns till för studenter och anställda vid Lunds universitet. Här är programmet för 2018 – som är under utveckling. Varmt välkommen!

Multifaith Chaplaincy
Ett samarbete mellan olika religiösa företrädare som vill erbjuda service åt studenter och anställda vid Lunds universitet. Målet är att synliggöra mångfaldens möjligheter och förebygga diskriminering. Läs mer här. Kontakt: lisa.vinsander@svenskakyrkan.se

International student
The Student Chaplaincy organizes Worship Services in English. If you need someone to talk to or help – we are there for you! All visits are free of charge and confidential. Find more information here.
Contact: jan.kjellstrom@svenskakyrkan.se

Taizégudstjänst
Vi träffas varje torsdagskväll kl 18.30 i Domkyrkans krypta, med start 11 januari 2017. Gudstjänsten är inspirerad av andaktslivet vid klostret i Taizé och präglas av musik, gemenskap och enkelhet. Läs mer om Taize här. lisa.vinsander@svenskakyrkan.se

Nattkyrkan
En mötesplats i Lunds domkyrka tre fredagskvällar i vår. Under kvällens lopp erbjuds möjlighet till stillhet, enskilda samtal, fika, andakt, eftertanke och musik. I kalendariet finns mer detaljer.
lisa.vinsander@svenskakyrkan.se

Tyst meditation
Zeninspirerad meditation, för mer info kontakta:
jan.kjellstrom@svenskakyrkan.se

Gratis bio på Kino
Under terminen anordnar vi gratis bio på Kino. Efteråt bjuder vi på fika i Domkyrkoforum. Gå in på lundsdomkyrka.se/studentprasterna för att ta reda på var du kan få tag på biljetter vid uppvisande av studentkort eller följ oss på Facebook.
jan.kjellstrom@svenskakyrkan.se

Sorgegrupp
Varje människas sorg är unik, men när man drabbas kan det vara till stor hjälp att upptäcka likheter och skillnader i andras berättelser och att få dela sin egen upplevelse. Tillsammans kan vi hjälpa varandra att komma vidare i sorgen. Vi vänder oss till dig som är ung vuxen och har mist en närstående.Träffarna sker eftermiddagstid på Domkyrkoforum i Lund. lisa.vinsander@svenskakyrkan.se

Universitetets sommaravslutning
Inför sommarlovet anordnar vi tillsammans med universitetet en avslutning i Domkyrkan.
Tid ännu inte fastställd. Kom och avsluta terminen med sång och tänkvärda ord.

Studenthäng i Västerkyrkan
På onsdagar. Kontakt: karin.olofsdotter@vasterkyrkan.nu, 0707 297472.

”Usch” – Uniting students’ choir
Välkommen till Lunds nystartade kör för studenter och unga vuxna mellan 19 och 30 år. Repetition i Västerkyrkanpå onsdagkvällar under hösten.
Kontakt: eva.kunda.neidek@vasterkyrkan.nu, 0701 72 33 37.