Kontakt

studentpräster_2014_webb_620Från vänster: Lisa Vinsander, Jan Kjellström, Carola Störbäck, Torbjörn Ram och Josefin G Andersson.

Studentprästerna är till för dig som är student eller anställd vid Lunds universitet.

Vi firar gudstjänst och tar emot för enskilda samtal. Studentprästerna i Lund är ett samarbete mellan Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan.

Kontakt
046-35 87 35  studentprasterna.lund@svenskakyrkan.se eller någon av oss direkt:

Lisa Vinsander, präst i Svenska kyrkan. Tel: 046-35 87 36 lisa.vinsander@svenskakyrkan.se

Jan Kjellström, präst i Svenska kyrkan. Tel: 046-35 87 37 jan.kjellstrom@svenskakyrkan.se

Torbjörn Ram, pastor i Equmeniakyrkan. Tel: 046-2112956 torbjorn.ram@vasterkyrkan.nu

Carola Störbäck, diakon i Equmeniakyrkan. Tel: 0705-986848 carola.storback@vasterkyrkan.nu

Josefin Gustafsson Andersson, präst i Svenska kyrkan, Tel: 046-35 87 47  josefin.g.andersson@svenskakyrkan.se