Kris

Studentprästerna finns till för studenter och personal vid Lunds universitet som en särskild resurs med kunskap i krisstöd.

Vi ingår i flera av universitetets kris- och beredskapsgrupper, som samordnar insatserna vid kriser och olyckor. Vi hjälper även till med sorgebearbetning och krishantering vid behov, samt deltar i och anordnar minnesstunder.

Kris- och stresshanteringskurser

Under din tid som engagerad i en studentorganisation kommer du med all sannolikhet att ställas inför krissituationer av olika slag.