Kriskurser, VT 2017

Vad händer med oss när vi hamnar i en kris? Hur reagerar vi och varför? Och framför allt hur hanterar vi den? Under din tid som engagerad i en studentorganisation kommer du med all sannolikhet att ställas inför krissituationer av olika slag. Inför ditt uppdrag har vi olika kurser som hjälper dig att hantera dessa situationer. Du kan välja mellan den stora eller lilla kriskusen.

Den stora kriskursen

Vi riktar oss till dig som är hel- eller deltidsengagerad vid Akademiska Föreningen (AF), Kuratorskollegiet (KK) och Lunds universitets studentkårer (LUS).

Kriskursen består av två tillfällen, vid följande datum. Närvaro vid bägge tillfällena rekommenderas.

Kriskurs del 1: 23 januari kl. 09.00-12.00 i Domkyrkoforum, Kyrkogatan 4 i Lund, Vad är en kris och hur agerar vi.

Kriskurs del 2: 25 januari kl. 09.00-12.00 i Domkyrkoforum, Kyrkogatan 4 i Lund, Praktiskt case-arbete utifrån organisationens krisplan.

Kursens syfte

Syftet är att du som engagerad och studeranderepresentant ska känna dig stärkt i din roll och få redskap att hantera alltifrån det plötsliga dödsfallet till den interna konflikten som skapar kaos i arbetsgruppen. Syftet är också att du ska få kännedom om LU:s beredskap inför större kriser.

Kursernas innehåll

Del 1

 • Introduktion till krishantering vid LU
 • Viktiga resurser vid LU
 • Hantera små och stora kriser
 • Att förebygga konflikter i den egna arbetsgruppen

Del 2

 • Krisövning
 • Genomgång av den egna krisplanen
 • Att ta hand om sig själv

 

Efter genomgången kurs har deltagarna fått:

 • kännedom om LU:s krisberedskap och vilka resurser och aktörer som finns att tillgå.
 • en kort introduktion gällande krispsykologi och teoribildningar kring krisbegreppet.
 • ta del av erfarenheter av att befinna sig i krissituationer och att möta människor i kris.
 • kännedom om metoder och redskap från utbildningen som kan användas som ett stöd i arbetet och aktivt kunna tillämpa den vunna kunskapen i det egna krisplansarbetet. Samt redskap för att hantera interna konflikter.

Genomförande:
Varje delkurs består av totalt 3 timmars föreläsning och diskussioner inklusive fika.

 

Den lilla kriskursen

Vad händer med oss när vi hamnar i en kris? Hur reagerar vi och varför? Och framför allt hur hanterar vi den? Under din tid som engagerad i Lunds nationsliv kommer du med all sannolikhet att ställas inför krissituationer av olika slag. Detta är en kurs som hjälper dig att hantera dessa situationer.

Vi riktar oss till dig som är förman/tjänsteman på en nation eller en kår vid Lunds universitet.

För kåraktiva inom LUS, 27 februari kl. 17.30–19.00 i Domkyrkoforum, Kyrkogatan 4 i Lund. Kursen är tyvärr fulltecknad, nästa kurstillfälle blir i början av HT 17. 

För nationsaktiva inom KK, 13 februari kl. 17.30–19.00 i Domkyrkoforum, Kyrkogatan 4 i Lund
Kursen är tyvärr inställd pga. för få anmälda, nästa kurstillfälle blir i början av HT 17.

Syftet är att du ska känna dig stärkt i din roll och få redskap att hantera alltifrån det plötsliga sjukdomsfallet till den interna konflikten som kan skapa kaos i gruppen. Syftet är också att du ska få kännedom om LU:s krishantering. Kursens innehåll

 • Hantera små och stora kriser
 • Introduktion till krishantering vid LU
 • Att förebygga konflikter i den egna arbetsgruppen
 • Krisövning
 • Att ta hand om sig själv

 

Kursansvariga

Per Gustafson, Säkerhetschef och doktorand vid Lunds universitet

Studentprästerna i Lund: Josefin G Andersson, Jan Kjellström, Jessica G Norqvist, Torbjörn Ram, Gustaf Björkman, Lisa Vinsander

 

 

Fyll i formuläret nedan för att anmäla dig! Obs: Begränsat antal platser.

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Vilken/vilka kurser önskar du delta i?

Vilken studentorganisation är du engagerad i?