Kris- och stresshanteringskurs, VT 2018

Vad händer med oss när vi hamnar i en kris eller utsätts för mycket stress? Hur reagerar vi och varför? Och framför allt, hur hanterar vi det? Under din tid som engagerad i en studentorganisation kommer du med all sannolikhet att ställas inför stress- och krissituationer av olika slag. Därför riktar vi oss till dig som är hel- eller deltidsengagerad vid Akademiska Föreningen (AF), Kuratorskollegiet (KK) och Lunds universitets studentkårer (LUS) med detta kurserbjudande.

Kriskursen förläggs som en heldag och vi bjuder på kaffe och enklare lunch.

Tid: 24 januari kl 9-16 (obs. ingen akademisk kvart)

Plats: Domkyrkoforum, Kyrkogatan 4  i Lund

Kursens syfte

Syftet är att du som engagerad och studeranderepresentant ska känna dig stärkt i din roll och få redskap att hantera alltifrån det plötsliga dödsfallet till den interna konflikten samt metoder för att hantera och förebygga stress. Syftet är också att du ska få kännedom om LU:s beredskap inför större kriser.

Kurserns innehåll

  • Hantera små och stora kriser
  • Introduktion till krishantering vid LU
  • Workshop med case utifrån den egna krisplanen
  • Lunch
  • Om konflikter, ledarskap och stresshantering
  • Workshop med case

Efter genomgången kurs har deltagarna fått:

  • kännedom om LU:s krisberedskap och vilka resurser och aktörer som finns att tillgå.
  • en kort introduktion gällande krispsykologi och teoribildningar kring krisbegreppet.
  • ta del av erfarenheter av att befinna sig i krissituationer och att möta människor i kris.
  • kännedom om metoder och redskap från utbildningen som kan användas som ett stöd i arbetet och aktivt kunna tillämpa den vunna kunskapen i det egna krisplansarbetet. Samt redskap för att hantera interna konflikter och Stresshanteringsverktyg.

Kursansvariga
Per Gustafson, Säkerhetschef och doktorand vid Lunds universitet
Studentprästerna i Lund: Jan Kjellström, Josefin G Andersson, Jessica G Norqvist, Gustaf Björkman, Lisa Vinsander.

Fyll i formuläret nedan för att anmäla dig! Obs: Begränsat antal platser.

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Vilken/vilka kurser önskar du delta i?

Eventuella allergier eller liknande

Vilken studentorganisation är du engagerad i?