Program vårterminen 2017

Studentprästerna finns till för studenter och anställda vid Lunds universitet. Här är programmet för 2017. Varmt välkommen!

Multifaith Chaplaincy
Ett samarbete mellan olika religiösa företrädare som vill erbjuda service åt studenter och anställda vid Lunds universitet. Målet är att synliggöra mångfaldens möjligheter och förebygga diskriminering. Läs mer här. Kontakt: lisa.vinsander@svenskakyrkan.se

International student
The Student Chaplaincy organizes Worship Services in English. If you need someone to talk to or help – we are there for you! All visits are free of charge and confidential. Find more information here.
Contact: jan.kjellstrom@svenskakyrkan.se

Taizégudstjänst
Vi träffas varje torsdagskväll kl 18.30 i Domkyrkans krypta, med start 1 september 2016. Gudstjänsten är inspirerad av andaktslivet vid klostret i Taizé och präglas av musik, gemenskap och enkelhet. Läs mer om Taize här. lisa.vinsander@svenskakyrkan.se

Nattkyrkan
En mötesplats i Lunds domkyrka tre fredagskvällar
i vår. Under kvällens lopp erbjuds möjlighet till stillhet, enskilda samtal, fika, andakt, eftertanke och musik. Tid: 10/2, 10/3, 28/4, 19/5 kl 21.00-24.00.
lisa.vinsander@svenskakyrkan.se

Tyst meditation
Zeninspirerad meditation, för mer info kontakta:
jan.kjellstrom@svenskakyrkan.se

Systerskap och religionsmöte
En feministisk mångreligiös tankesmedja. Aborträtt, slöja eller patriarkalt språkbruk, vad vill du samtala om? Sök efter facebookgruppen Systerskap och religionsmöte. lisa.vinsander@svenskakyrkan.se

Studentkören
Välkommen till Lunds nystartade kör för studenter och unga vuxna mellan 19 och 30 år. Repetition i Västerkyrkan på onsdagkvällar under våren, med start 25 januari. Kontakt: evakunda@gmail.com, telefon 070-1723337.

Gratis bio på kino
15 februari 18.30. Efteråt bjuder vi på fika i Domkyrkoforum. Gå in på lundsdomkyrka.se/studentprasterna för att ta reda på var du kan få tag på biljetter vid uppvisande av studentkort.
jan.kjellstrom@svenskakyrkan.se

Sorgegrupp
Varje människas sorg är unik, men när man drabbas kan det vara till stor hjälp att upptäcka likheter och skillnader i andras berättelser och att få dela sin egen upplevelse. Tillsammans kan vi hjälpa varandra att komma vidare i sorgen. Vi vänder oss till dig som är ung vuxen och har mist en närstående. Vi träffas fyra gånger med start den 14 februari. Träffarna sker sen eftermiddagstid på Campus Helsingborg. jessica.g.nordqvist@svenskakyrkan.se

Retreat för anställda
Anställda vid Lunds universitet erbjuds två endags-
retreater 8 februari och 19 april 2017 kl 09.00-16.00 i Västerkyrkan i Lund. Kostnad 200 kr.
lisa.vinsander@svenskakyrkan.se

Volontär!
Volontär! Vill du göra skillnad, jobba med läxhjälp för nyanlända eller hjälpa utsatta EU-medborgare – Studentprästerna lotsar dig vidare till meningsfulla uppdrag.
lisa.vinsander@svenskakyrkan.se

Klädbytardag
Byt kläder du inte använder längre, mot andra som du gillar. Tillsammans med Naturskyddsföreningen anordnar Studentprästerna en klädbytardag i Domkyrkoforum
1 april. josefin.g.andersson@svenskakyrkan.se

Universitetets sommaravslutning
29 maj kl 18.00 i Domkyrkan. Kom och avsluta
terminen med sång och tänkvärda ord.

Studentprästerna rekommenderar…
… mötesplatser runt om i Lund.

 • SKUiSH
  Svenska Kyrkans Unga i Sankt Hans
  En mötesplats studenter och unga vuxna. Varannan måndag, udda veckor, kl 18.00-20.00. Start 16 januari.
  monika.sjogren@svenskakyrkan.se
 • Eftersnack
  För dig mellan 16 och 30 år. Mässa och samtal om det som är angeläget just nu i livet. Mässa i Klosterkyrkan därefter fika i Petersgårdens. För information om vårens datum, kontakta
  olof.braliden@svenskakyrkan.se
 • Kören 2545-an
  Åldrarna är cirka 25-45 år, därav namnet. Vi sjunger all möjlig musik, oftast 3-stämmigt. Vi träffas i
  N Nöbbelövs kyrka två till tre gånger i månaden.
  yvonne.carlstrom@svenskakyrkan.se