Meditation i Liberiet

På Liberiet, på Domkyrkoplatsen, pågår flera olika verksamheter. En av dessa är tyst meditation.

Ordinarie tider, plats: Liberiets övre sal.

  • Måndagar 12.30-13.30 (start 13/1)
  • Torsdagar 17-18 (start 9/1)
  • Fredagar 6.55-7.55 (start 17/1)
  • Fredagar 8.45-9.45 (Start 24/1)

Vi träffas minst 5 minuter före varje tillfälle. Timmen är uppdelad i två 25-minuterspass. Mellan dessa två pass går vi meditativt några minuter.

 

Förlängda torsdagar 17-18.30 med möjlighet till vägledning

  • 13/2
  • 12/3
  • 16/4
  • 14/5

 

Heldagar lördagar 8.30 – 15 (sittning 9-12 samt 12.30-14) med föredrag, samtal och möjlighet till enskilda samtal.

  • 1 februari
  • 29 februari

Innan du sitter med första gången är det viktigt att få en introduktion. Det erbjuds varje måndag kl 12.15, anmälan till  Jan Kjellström, jan.kjellstrom@svenskakyrkan.se, 046-71 87 37 och torsdag kl 16.30-17.00, anmälan till Per Carleheden, per.carleheden@htbibl.lu.se

Om ett pass ställs in med kort varsel skickas information om detta ut via Facebook.
Välkommen!

 

Information
Jan Kjellström, studentpräst, 046 71 87 37, jan.kjellstrom@svenskakyrkan.se
facebook.com/meditationliberiet