Heliga danser, Tai Chi, meditation

På Liberiet, på Domkyrkoplatsen, börjar åter verksamheter med start den 13 oktober 2019.

Tyst meditation
En uråldrig metod att möta sig själv och Gud är att sitta stilla i tystnad. Det kan kallas meditation eller reflektion och finns i de flesta religioner. På Liberiet  kan du öva tyst meditation enligt zen-metoden.

  • Månd 12.30 -13.30
  • Tors 17-18
  • Fred 6.55-7.55 och 8.45-9.45.
  • Obligatorisk introduktion för nybörjare efter överenskommelse månd 12.15 samt tors 16.30. Kontaktperson: Jan Kjellström, jan.kjellstrom@svenskakyrkan.se. Välkommen!