Nattkyrkan, en mötesplats i natten

Nattkyrkan är en mötesplats i Lunds domkyrka för stillhet, reflektion, enskilda samtal, fika, andakt och gemenskap.

Nattkyrkan är öppen ungefär en fredagskväll i månaden, kl 21.00 till 24.00. Vi firar en enkel mässa cirka 22.30. Välkommen!

Datum hösten 2015
Tema Klimat och solidaritet.

11 september
Sånggruppen Andetag, utställningen Hemma/pilgrim. Vi uppmärksammar Ekovandringen och klimatkampanjen Act know for Climate Justice

23 oktober
Kyrkospelet Brittsommar

27 november
Med ord, toner och dans gestaltar vi vår sårbara värld och kampen för en hållbar värld med anledning av klimatkonferensen i Paris

Information
Maria Leijman, diakon, 046-35 87 46, maria.leijman@svenskakyrkan.se