Veronica Helm Andréasson.

Öppna föreläsningar

Våren 2017 bjuder Lunds domkyrkas vänner som vanligt in till öppna föredrag om olika ämnen. Dels sammankomster på lördagar och dels föreläsningsserien Reformationstidens stora gestalter, på torsdagar.

Alla är välkomna. Ingen föranmälan behövs.

Lördagsföredrag

Program våren 2017

 • 18 februari: Mysterier i Domkyrkomuseet
  Föredrag av antikvarie Andreas Manhag.
  Tid och plats: 10.45, Domkyrkoforum, Laurentiisalen.
  Samlingen inleds med kaffe till självkostnadspris.
 • 11 mars: Multifaith Chaplancy – att bejaka mångfaldens möjlighet som studentpräst i Lund. Studentpräst Lisa Vinsander.
  Tid och plats: 10.45, Domkyrkoforum, Hörsalen.
 • 22 april: Den kimbanguistiska inkarnationsläran som ett ekumeniskt problem.
  Professor Mika Vähäkangas. Den kimbanguistiska kyrkan, grundad av afrikaner, bygger på profeten Simon Kimbagus gärningar.
  Tid och plats: 10.45, Domkyrkoforum, Laurentiisalen.
  Samlingen inleds med kaffe till självkostnadspris.

Information
Veronica Helm Andréasson, 046 35 87 44, veronica.helm.andreasson@svenskakyrkan.se

I samarbete med Sensus.

Föreläsningsserien Reformationens stora gestalter

Föreläsningsserien om reformationens gestalter återkommer under fyra torsdagsförmiddagar under våren 2017.

Vi närmar oss det stora reformationsjubileet allt mer. Det når sin höjdpunkt under oktober 2017. Då var det 500 år sedan Martin Luther spikade sina teser på Slottskyrkan i Wittenberg. Nu möter vi Martin Luther och Katharina von Bora samt Philip Melanchthon under den senare delen av deras liv.
Vi stiftar sen bekantskap med de svenska reformatorerna, Olaus Petri och Laurentius Petri.
Dessutom följer vi dagens ekumeniska samarbete i spåren av påve Franciskus besök i Lund

Tid och plats
2 och 16 februari samt 2 och 16 mars, kl. 10.00–12.00.
Laurentiisalen Domkyrkoforum.

Kaffe till självkostnadspris. Ingen föranmälan

Information
Veronica Helm Andréasson, 046 35 87 44, veronica.helm.andreasson@svenskakyrkan.se