Samtal och fördjupning

I Lunds domkyrkoförsamling finns flera möjligheter till samtal, fördjupning och föreläsningar om kristen tro och Domkyrkan.

Andrum: En samtalsgrupp om kyrkan, tron och livet. Gruppen är för dig som är nyfiken på kristen tro och vill dela tankar och frågor med andra. Vi träffas under sex måndagskvällar från 23 februari till 30 mars 2015 kl 19.00-21.00 i Domkyrkoforum. Är du inte redan döpt eller konfirmerad kan deltagande i gruppen leda fram till dop eller konfirmation i Påsknattens mässa i Domkyrkan. Välkommen att anmäla dig senast den 16 februari 2015 till Veronica Helm Andréasson, präst i Domkyrkoförsamlingen, 046-35 87 44, veronica.helm.andreasson@svenskakyrkan.se

Pilgrimsbön och bibelsamtal
Varje onsdag, torsdag och fredag under i stort sett hela året. Bön klockan 9-9.15 vid Johannesaltaret i Lund domkyrkas krypta och därefter samtal om dagens bibeltext.
Från och med den 13 november 2014 stängs Pilgrimsplatsen för en efterlängtad renovering. Renoveringen pågår sedan hela 2015. Verksamheten fortsätter som vanligt i nya lokaler. Pilgrimsbönerna är som tidigare i Domkyrkans krypta. Bibelsamtalen efter pilgrimsbönen är i rummet Donatus i Domkyrkoforum. Onsdagar kl 10.00-12.00 kan du träffa pilgrimsvärdar på Torget i Domkyrkoforum för att få kartor och aktuell information om vandringar. Du kan givetvis vara med på enbart bönen eller samtalet. För mer information kontakta pilgrimspräst Anna Alebo, 046 358764 eller diakon Maria Leijman, 046 358746. Båda nås via pilgrim@lundsdomkyrka.se.

Samtal om sorg: För dig som under året förlorat en nära anhörig eller vän finns möjlighet att vara med i en samtalsgrupp där du får dela tankar och erfarenheter med andra som är i en liknande situation. Gruppen träffas sju gånger och leds av en präst och en diakon. Svenska kyrkans församlingar i Lund samverkar och grupper startas regelbundet i någon av stadens församlingar.

Enskilda samtal: Det finns möjlighet till samtal med präst eller diakon varje vardag i Domkyrkan kl 16.00-17.00. Du kan också träffa en präst eller diakon genom tidsbeställning, ring Svenska kyrkans växel tel 046-35 87 00.