Samtal och fördjupning

I Lunds domkyrkoförsamling finns flera möjligheter till samtal, fördjupning och föreläsningar om kristen tro och Domkyrkan.

Andrum: En samtalsgrupp om kyrkan, tron och livet. Gruppen är för dig som är nyfiken på kristen tro och vill dela tankar och frågor med andra. Vi träffas under sex måndagskvällar från den 15 februari till den 21 mars 2016 kl 19.00-21.00 i Domkyrkoforum. Är du inte redan döpt eller konfirmerad kan deltagande i gruppen leda fram till dop eller konfirmation i Påsknattens mässa i Domkyrkan.

Välkommen att anmäla dig senast den 8 februari 2016 till Veronica Helm Andréasson, präst i Domkyrkoförsamlingen, 046 35 87 44, veronica.helmandreasson@svenskakyrkan.se


Pilgrimsbön och bibelsamtal

Varje onsdag, torsdag och fredag under i stort sett hela året. Bön klockan 9-9.15 vid Johannesaltaret i Lund domkyrkas krypta och därefter samtal om dagens bibeltext.
Från och med den 13 november 2014 stängs Pilgrimsplatsen för en efterlängtad renovering. Renoveringen pågår sedan hela 2015. Verksamheten fortsätter som vanligt i nya lokaler. Pilgrimsbönerna är som tidigare i Domkyrkans krypta. Bibelsamtalen efter pilgrimsbönen är i rummet Donatus i Domkyrkoforum. För mer information kontakta pilgrimspräst Anna Alebo, 046 35 87 64, eller via pilgrim@lundsdomkyrka.se.


Samtal om sorg:
För dig som under året förlorat en nära anhörig eller vän finns möjlighet att vara med i en samtalsgrupp där du får dela tankar och erfarenheter med andra som är i en liknande situation. Gruppen träffas sju gånger och leds av en präst och en diakon. Svenska kyrkans församlingar i Lund samverkar och grupper startas regelbundet i någon av stadens församlingar.


Enskilda samtal:
Det finns möjlighet till samtal med präst eller diakon varje vardag i Domkyrkan kl 16.00-17.00. Du kan också träffa en präst eller diakon genom tidsbeställning, ring Svenska kyrkans växel tel 046 35 87 00.

Familjerådgivningen, Svenska kyrkan i Lund
För många familjer blir påfrestningarna ibland för stora. En del par bryter upp från varandra. Andra kämpar vidare, men samtalet har tystnat och gemenskap har ersatts av rutin. En kris är inte endast ett problem utan också en möjlighet till nystart, om man vågar arbeta med den.

Svenska kyrkans familjerådgivning i Lund vill hjälpa dig som vill satsa på att lösa de problem som kan uppstå i en relation. Familjerådgivningen är till för alla som har problem i sina nära relationer; par, familjer och ensamstående.