Tyst meditation

Liberiets övre våning är stängd för en omfattande renovering. Under tiden flyttar den tysta meditationen till Arkaden i Kapitelhuset vid Lunds stiftskansli.

Adress: Krafts torg 12 A. Gå in genom valvet, in på gården vid fontänen. Där tar du glasdörren till vänster. Välkommen!

Samma tider gäller som på Liberiet
Måndagar 12.30-13.30
Torsdagar 17.00-18.00
Fredagar 6.55-7.55
Fredagar 8.45-10.00

Vi träffas minst 5 minuter före varje tillfälle. Timmen är uppdelad i två 25- minuterspass. Mellan dessa två pass går vi meditativt några minuter.

Innan du sitter med första gången är det viktigt att få en introduktion. Det erbjuds varje måndag kl 12.15, anmälan till  Jan Kjellström, jan.kjellstrom@svenskakyrkan.se, 046-71 87 37 och torsdag kl 16.30-17.00, anmälan till Per Carleheden, per.carleheden@htbibl.lu.se

Om ett pass ställs in med kort varsel skickas information om detta ut via Facebook.
Välkommen!

Så här hittar du till Arkaden:

karta_webben

Information
Jan Kjellström, studentpräst, 046 35 87 37, jan.kjellstrom@svenskakyrkan.se
facebook.com/meditationliberiet

Vad är tyst meditation?
Att sitta stilla i tystnad är viktigt inom alla de stora mystika traditionerna.

Sökande efter den inre enkelheten
tillhör vår natur som människor.

På Liberiet, denna speciella plats
vid Domkyrkan, finns ett rum
för just detta.
För den som vill. I all enkelhet.

Tyst meditation har praktiserats på Liberiet sedan 1980-talet och är inspirerad av zenbuddhistisk meditation. Viktigt för denna typ av meditation är en välbalanserad, upprätt sittställning och fri andning. Själva övningen är att vara här och nu. Vi låter allting vara som det är.

Tankar och sinnesintryck får komma och gå som moln som passerar ett berg. Till hjälp i detta brukar man följa andningens rörelser med sin uppmärksamhet. Mer information om detta ges vid introduktionstillfällena.